מייבש ידיים Mini-Jet סילוני

מייבש ידיים Mini-Jet סילוני